Thu Mua Acc Liên hệ FB Admin 0164.253.1394

    NẠP THẺ

    THỜI GIAN DUYỆT THẺ 8H-23H ( CHÚ Ý NẠP THẺ CHỌN ĐÚNG MỆNH GIÁ ( SAI BỊ TRỪ 80% GIÁ TRỊ THẺ ) KHÔNG SPAM THẺ NHIỀU LẦN + NẠP THẺ ẢO VÍ PHẠM CHẶN TÀI KHOẢN VĨNH VIỄN ( NẾU THẤY QUÁ 10P KHÔNG DUYỆT SMS VỀ SDT ADMIN
Shop Truy Kích Shop Liên Quân

CHÚ Ý ●- DO NHÀ MẠNG TĂNG CHIẾT KHẨU NÊN SHOP SẼ TRỪ 10% LUI TẠI SHOP NẠP 100K CÒN 90.000đ - !

Acc Truy Kích #2874

● .
● Sever : Miền Nam
● Lever : 71

700.000đ

Mua ngay

Acc Truy Kích #2872

● GIẢM CÒN 1M8 GD QUA ATM
● Sever : Miền Bắc
● Lever : 91

2.200.000đ

Mua ngay

Acc Truy Kích #2863

● ACC CÀY RPG CŨNG KHÁ NGON
● Sever : Miền Bắc
● Lever : 91

1.200.000đ

Mua ngay

Acc Truy Kích #2855

● .
● Sever : Miền Nam
● Lever : 90

500.000đ

Mua ngay

Acc Truy Kích #2854

● .
● Sever : Miền Nam
● Lever : 55

650.000đ

Mua ngay

Acc Truy Kích #2853

● GIẢM CÒN 3 TRIỆU GD QUA ATM
● Sever : Miền Nam
● Lever : 100

3.500.000đ

Mua ngay

Acc Truy Kích #2845

● .
● Sever : Miền Bắc
● Lever : 86

1.200.000đ

Mua ngay

Acc Truy Kích #2841

● DÀNG NHÂN VẬT MAX NGON NHA AE
● Sever : Miền Bắc
● Lever : 47

550.000đ

Mua ngay

Acc Truy Kích #2808

● GIẢM CÒN 1M3 GD QUA ATM ACC TOÀN SÚNG NGON
● Sever : Miền Bắc
● Lever : 40 VÍP 4

1.500.000đ

Mua ngay